Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

forbiddenlove
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viadepresja depresja
forbiddenlove
Nie mogę jeść, nie mogę pracować, nie mogę spać, łez nie mogę powstrzymać i ciągłego myślenia o Tobie.
— pensieve.soup.io
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
forbiddenlove
forbiddenlove
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese

March 27 2017

forbiddenlove
Umiem w dwunastu językach powiedzieć „nie”; to kobiecie wystarczy.
— Sophia Loren
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
forbiddenlove
Niech tak zostanie. Nie jesteś dla mnie.
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viadepresja depresja
forbiddenlove
5735 6d02
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viasatyra satyra
forbiddenlove
8902 4131 500
zupa wie najlepiej.
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viacytaty cytaty
forbiddenlove
1235 d50e 500
"Jak Ogien" - Sara Lovestam (lesbian lovestory)
Reposted fromLittleGrey LittleGrey viacytaty cytaty
forbiddenlove
2105 4cb5 500
zależy jaka jest skala
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
forbiddenlove
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
Chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
To dużo i mało, i wszystko.
— Sambor Dudziński
Reposted fromimyours imyours viaannestesia annestesia

July 07 2014

forbiddenlove
0019 a493
Reposted fromOnlyBlue OnlyBlue viamefir mefir
forbiddenlove
0019 a493
Reposted fromOnlyBlue OnlyBlue viamefir mefir
forbiddenlove
8472 125f
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamefir mefir
forbiddenlove
5515 6c5c
forbiddenlove
Prawdziwa miłość bywa tylko wtedy, gdy masz kogoś, z kim możesz przegadać całą noc, aż do białego rana.
— James Patterson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
forbiddenlove
8422 43e2 500
Reposted fromSunAndRain SunAndRain viamefir mefir
forbiddenlove
8841 3501 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir
forbiddenlove
forbiddenlove
9489 dd10
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaresort resort
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl