Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

forbiddenlove
0441 8d21
Reposted fromcalifornia-love california-love viasatyra satyra

April 27 2017

forbiddenlove
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
forbiddenlove
1070 0bc1 500
Reposted fromrol rol viasatyra satyra

April 26 2017

forbiddenlove
7261 2981
Reposted fromtatze tatze viaohmygodthebritish ohmygodthebritish
forbiddenlove
0523 f0b1 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viasarenkabeznozek sarenkabeznozek
forbiddenlove
Co się dzieje w drugim człowieku, kiedy patrzy na ciebie, i ty patrzysz mu w oczy, i nie ma między wami słów? Co się dzieje na tamtym brzegu, na który twoje spojrzenie nigdy nie zdoła cię przenieść?
— Janusz Domagalik – Zielone kasztany
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
forbiddenlove
8729 2926
Reposted fromsunlight sunlight viasarenkabeznozek sarenkabeznozek
forbiddenlove
3160 d9c9
forbiddenlove
A Ty ile kroków w tył zrobiłaś tylko dla niego?
— zbyt wiele.
Reposted fromtereseek tereseek viasarenkabeznozek sarenkabeznozek
forbiddenlove
2520 710b 500
Reposted fromdelain delain viasarenkabeznozek sarenkabeznozek
forbiddenlove
0869 d712
forbiddenlove
     Jestem w moim własnym mieszkanku, przez duże okno wpadają promienie słońca. Włączam playlistę R&B, w większości z lat 90. Przygotowuję sobie śniadanie, jednocześnie nucąc i tańcząc do muzyki. Stoję w samych majtkach i za dużej koszulce.
Nie mam zmartwień i jestem szczęśliwa sama ze sobą, a największym problemem jaki mam jest: co założyć na wieczorne spotkanie z przyjaciółmi.
— marzenie
Reposted fromvacannes vacannes viacytaty cytaty
forbiddenlove

Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem z Tobą i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.

— Jeremi Przybora
Reposted fromlittlefool littlefool viacytaty cytaty
5278 b01c 500
Reposted fromfanny-ann fanny-ann viasatyra satyra
forbiddenlove
forbiddenlove
9249 1f9f 500
Reposted fromoll oll viasarenkabeznozek sarenkabeznozek
forbiddenlove
5787 7119
Reposted fromoll oll viasarenkabeznozek sarenkabeznozek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl